Nástěnkář.cz

Internetová nástěnka bytového družstva a společenství vlastníků bytových jednotek

Bytové družstvo Burešova 21
Uživatelé: 1
Vlastník: Miroslav Coural
Typ: Na povolení
Přístup: Všichni
Vytvořeno: 22.09.2014

Burešova 621/21, Veveří
602 00 Brno
IČ: 269 62 055
http://nastenkar.cz/bdburesova21

Info

Bytové družstvo Burešova 21

Burešova 621/21, Veveří

602 00 Brno

IČ: 269 62 055

www: http://nastenkar.cz/bdburesova21

Výpis z Obchodního rejstříku: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=612226&typ=PLATNY

Události

Pozvánka na členskou schůzi 17.12. v 18,00 hod. 17.12.2015 18:00

Pozvánka

 

na členskou schůzi BD Burešova 21, která se uskuteční

ve čtvrtek 17.12.2015  v 18:00

v sušárně domu (6.patro).

 

Program :

 

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího schůze a zapisovatele.

3. Schválení účetní závěrky

4. Informace o hospodaření družstva

5. Snížení příspěvku do fondu „Dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice“ (příspěvku do fondu oprav)

6. Volba předsedy představenstva, schválení smlouvy o výkonu funkce pro

členy představenstva

7. Různé

8. Závěr

 

 

V Brně dne 1.12.2015

 

představenstvo

Pozvánka na členskou schůzi BD Burešova 21 21.10.2014 17:30

Pozvánka na členskou schůzi BD Burešova 21

která se uskuteční

v úterý dne 21.10.2014 v 17:30 v sušárně domu (6.patro).

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení Stanov družstva podle nového Občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
 4. Schválení účetní závěrky
 5. Informace o provedených a plánovaných opravách a rekonstrukcích v domě
 6. Různé
 7. Závěr

Vážení členové družstva,

členská schůze, která se koná dne 21.10.2014 v 17:30 hodin je pro naše družstvo zásadní s ohledem na účinnost nového Občanského zákoníku, kdy je nutno schválit nové stanovy za přítomnosti všech členů družstva.

Je nutná 100 % účast.

V případě, že se nemůžete schůze z vážných důvodů zúčastnit, je možné udělit připojenou plnou moc (vzor zde)

 1. členům představenstva družstva:
  • Ing. Roman Kotěra - předseda představenstva
  • Miroslav Coural - člen představenstva
  • JUDr. Věra Kružíková - náhradní člen představenstva (bez úředního ověření),
 2. kterémukoliv jinému členu družstva (bez úředního ověření),
 3. jiné osobě než členovi družstva, avšak tato plná moc musí být úředně ověřena.


Děkujeme

představenstvo Bytového družstva Burešova 21

V Brně dne 1.10.2014

 

Soubory

2014-09 Výpis z obchodního rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku ze dne 30. září 2014

pdf
77.24 KB | pdf
Plná moc na schůzi 21.10.2014

Vzor plné moci pro členskou schůzi 21. 10.2014

doc
11 KB | doc
2014-10 Nové stanovy BD Burešova 21

Stanovy Bytového družstva Burešova 21

doc
243 KB | doc

Nástěnka

#1 29.11.2016 14:12:37

Bytové družstvo Burešova 21, Burešova 21, 602 00  Brno, IČ 269 620 55

 

Pozvánka

Uživatelé

Miroslav Coural
NEPŘIPOJEN
Vlastník